நாம் பாதுகாப்பாக இருப்போம்

கோவிட் -19 வைரஸ் இப்போது வேகமாக பரவுகிறது. தடுப்பு வழிகாட்டுதல்களை எப்போதும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கவும்